اولین خبر و آخرین تحلیل

شما میتوانید تازه ترین اخبار افغانستان و جهان و مقالات را در این جا ببینید.

متن قرار داد امنیتی افغانستان با ایالات متحده امریکا


 
قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا
تاریخ نشر: Nov 20, 2013 رده : عمومی
قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا بخش اول
قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا بخش دوم
 
قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی
میان جمهوری اسلامی افغانستان
و
ایالات متحده امریکا
 
مقدمه
جمهوری اسلامی افغانستان (که در متن این قرارداد افغانستان) و ایالات متحده امریکا که (در متن این قرارداد ایالات متحده)، بطور جمع "طرفین" و به طور مفرد (طرف) یاد می گردند:
-    با تائید موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتیژیک میان ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی افغانستان (موافقتنامه همکاری های استراتیژیک) که در دوم ماه می سال 2012 میلادی امضأ شده است و با تاکید مجدد بر تعهد طرفین طوریکه در این موافقتنامه پذیرفته شده است و طرفین متعهد شده اند تا همکاری دراز مدت استراتیژیک در ساحات مورد نظرشان به شمول تحکیم صلح، امنیت و ثبات، تقویت نهاد های دولتی، حمایت از توسعه دراز مدت اقتصادی و اجتماعی افغانستان؛ و تشویق همکاری های منطقوی را تقویت نمایند؛
-    با تائید مفاد موافقتنامه همکاری های استراتیژیک مبنی بر اینکه همکاری میان طرفین بر مبنای احترام متقابل و منافع مشترک استوار می باشد؛
-    همچنان با تأکید بر مفاد موافقتنامه همکاری های استراتیژیک مبنی بر اینکه طرفین به همکاری و تعهدشان جهت تحقق آینده ای مبتنی بر عدالت، صلح، امنیت و ایجاد فرصت های لازم برای مردم افغانستان با اطمینان ادامه داده و یکبار دیگر بر تعهد نیرومند شان به حاکمیت ملی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان تاکید میکنند؛
 
-    با درنظرداشت همکاری دوامدار میان ایالات متحده و افغانستان و تاکید بر اراده مشترک طرفین برای گسترش، رشد، حمایت و ارتقای سطح همکاری های امنیتی و دفاعی بر مبنای این قرارداد؛
-     با علاقه مندی بر ادامه تحکیم همکاری های نزدیک دفاعی و امنیتی به منظور تقویت امنیت و ثبات در افغانستان، سهم گیری در صلح و ثبات منطقوی و جهانی، مبارزه با تروریزم، دست یابی به منطقه ای که دیگر پناهگاه امن برای القاعده و گروه های وابسته به آن نباشد و افزایش توانمندی افغانستان برای دفع تهدیدات علیه حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی اش و با درنظرداشت اینکه ایالات متحده در پی دستیابی به تأسیسات دایمی نظامی در افغانستان نبوده و خواهان حضوری نیست که تهدیدی برای همسایگان افغانستان باشد؛ و همچنان با درنظرداشت تعهد ایالات متحده مبنی بر اینکه از قلمرو افغانستان و یا از تأسیسات اش در این کشور به هدف راه اندازی حملات علیه کشورهای دیگر استفاده نمی کند؛
-    با یادآوری مواد اعلامیه نشست شیکاگو، مؤرخ 21 می 2012 در رابطه به افغانستان که توسط سران افغانستان و کشور هایی که با مأموریت کمک به امنیت در افغانستان (آیساف) زیر رهبری ناتو همکاری می کنند، و به ویژه تعهد مجدد این کشور ها به یک افغانستان دارای حاکمیت، امنیت و دموکراتیک و نیز با درنظرداشت اینکه ماموریت آیساف در اخیر سال 2014 میلادی به پایان می رسد و پس از تکمیل روند انتقال، همکاری های نزدیک میان این کشورها از طریق تعهد متقابل میان ناتو و افغانستان برای ایجاد یک ماموریت جدید تحت رهبری ناتو به هدف آموزش، مشورت و کمک به نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان همچنان ادامه می یابد و با در نظرداشت این که این مأموریت نیاز به مبنای قانونی، و توافق روی چگونگی و تعیین صلاحیت های این حضور نیز دارد؛
-    با تاکید مجدد بر حمایت دوامدار طرفین برای ایجاد میکانیزم های همکاری و هماهنگی منطقوی به هدف تحکیم امنیت و ثبات از طریق رفع تنش ها، ابهامات و سوتفاهمات؛
-    با توجه به فیصله لویه جرگه مشورتی 1392 مبنی بر اهمیت این قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی برای امنیت افغانستان؛
 
-    به منظور تقویت هرچه بیشتر زمینه های همکاری دفاعی و امنیتی میان طرفین بر مبنای اصول احترام کامل به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی شان و عدم مداخله در امورداخلی یکدیگر و برای گسترش امنیت و ثبات در منطقه و مبارزه با تروریزم؛
-    با توافق بر اهمیت همکاری مبتنی بر احترام متقابل، عدم مداخله و برابری میان افغانستان و همسایه های آن و نیز با درخواست از همه کشورها تا به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام گذاشته و از مداخله در امور داخلی و پروسه های دموکراتیک این کشور خود داری نمایند؛ و همچنان،
-    با تاکید بر همکاری های طرفین بر مبنای احترام کامل به حاکمیت هر دو طرف، رعایت اهداف منشور سازمان ملل متحد و خواست مشترک طرفین برای تدوین یک چارچوب همکاری دفاعی و امنیتی میان آنها و با تاکید مجدد بر تعهد نیرومند شان به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان و نیز احترام به قوانین، عرف و رسوم افغانستان؛
چنین توافق میکنند:
 
ماده اول
اصطلاحات
1.    "نیروهای ايالات متحده"، به نهاد متشکل از اعضای نيروهای نظامی، بخش ملکی و همچنان تمامی اموال، تجهيزات و مواد مربوط به نيرو های مسلح ايالات متحده در قلمرو افغانستان اطلاق می شود؛
2.    "عضو نيروی نظامی" به افراد متعلق به بخش زمينی، بحری يا هوايی قوای مسلح ایالات متحده در افغانستان اطلاق میشود؛
3.    "عضو بخش ملکی" عبارت است از فردی که توسط وزارت دفاع امريکا استخدام شده ولی عضو نيروی نظامی آن کشور نیست. هرچند، "عضو بخش ملکی"به افرادی اطلاق نمی شود که در افغانستان اقامت دايمی داشته و یا دارای تابعیت افغانستان بوده و به گونه عادی در این کشور سکونت دارند؛
4.    " نماينده اجرایی" عبارت از وزارت دفاع ايالات متحده و وزارت دفاع ملی افغانستان می باشد. نمايندۀ اجرایی به عنوان طرف اصلی ارتباطی در تطبيق اين قرارداد، از کشور متبوع اش نمایندگی می کند.
5.    "قراردادی های ايالات متحده" به اشخاص حقيقی و حکمی گفته میشود که بر اساس قرارداد اصلی یا قرارداد فرعی مسئولیت اکمال و ارائه خدمات را به نیروهای ایالات متحده و یا به نمایندگی از آنها در افغانستان انجام میدهند.
6.    "کارمند قراردادی ایالات متحده" به کارمندانی اطلاق میشود که توسط قراردادی های ایالات متحده استخدام میشوند؛
7.    "تأسیسات و ساحات توافق شده " به تأسیسات و ساحاتی گفته میشود که توسط افغانستان در موقعیت های مندرج ضمیمه الف فراهم میگردد. این تعریف شامل سایر تاسیسات و ساحاتی نیز میگردد که میتواند در آینده از جانب افغانستان طبق توافق دو جانبه فراهم گردیده و نيرو های ايالات متحده، قراردادی های ايالات متحده، کارمندان این قراردادی ها و یا دیگران، حق دسترسی و استفاده از آنها را در مطابقت با اين قرارداد داشته باشند.
 
8.    " نيرو های دفاعی و امنيتی ملی افغان" عبارت اند از اعضای نيرو های امنيتی و دفاعی تحت فرمان وزارت دفاع و وزارت امور داخله و در صورت لزوم، رياست عمومی امنيت ملی و سایر نهاد هایی که از جانب طرفین در مورد شان توافق صورت گیرد.
9.    "مالیات" عبارت از کلیه انواع مالیات، عوارض (به شمول عوارض گمرکی)، حق الزحمه و هرگونه اجرت مشابه دیگری است که از جانب دولت افغانستان یا به عبارت دیگر از جانب نهاد های ذیصلاح دولتی افغانستان در تمام سطوح به شمول ولایات و ولسوالی ها و یا از جانب سایر ارگان ها به نمایندگی از دولت افغانستان، وضع میگردد.
 
ماده دوم
مقاصد و ابعاد
1.    طرفين برای تقویت امنيت و ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریزم، سهم گیری در صلح و ثبات منطقوی و بين المللی و ارتقای توانمندی افغانستان برای دفع تهديدات داخلی و خارجی علیه حاکميت، امنيت، تماميت ارضی، وحدت ملی و نظام مبتنی بر قانون اساسی این کشور، به تقویت همکاری های نزدیک با یکدیگر ادامه میدهند. نیروهای ایالات متحده هیچ گونه عملیات محاربوی را در افغانستان اجرا نمی کنند، مگر اینکه طرفین طوری دیگری توافق کنند.
 
2.    ايالات متحده در همکاری و هماهنگی نزدیک و بر اساس توافق افغانستان، به هدف کمک به توسعه ظرفیت های نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان و تامین امنیت تمام مردم افغانستان، طبق توافق مشترک، به انجام فعالیت های حمایتی زیر می پردازد:
مشورت، آموزش، تجهيز، حمايت و تقویت پایدار نيرو های دفاعی و امنيتی ملی افغان بشمول بخش های انجنیری ساحوی، خنثی سازی بم های کنار جاده و سایر مواد منفجره؛ ايجاد و ارتقای سيستم لوژستيکی و ترانسپورتی نيرو های دفاعی و امنيتی افغان؛ گسترش ظرفیت های تشریک اطلاعات استخباراتی؛ تقویت توانائی نیرو های هوائی افغانستان؛ راه اندازی تــــمرينات مشترک نظامی و سایر فعالیت های مورد توافق دو طرف. طرفین روی جزئیات انکشاف نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان بر مبنای برنامه موسوم به "برنامه ی ریکارد افغانستان" مصوب نشست شیکاگو سال 2012 میلادی و در مطابقت با "مجمع مشورتی امنیت" به کار شان ادامه میدهند.
 
3.    طرفین بر این باور اند که تامین امنیت مردم و قلمرو افغانستان وظیفه نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان می باشد. طرفین برای افزایش سطح قابلیت های نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان به منظور دفع و پاسخ به تهدیدات داخلی و خارجی باهم کار می کنند. برحسب تقاضای افغانستان، ایالات متحده فوراً حمایتی که آمادگی ارایه آن را دارد به نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان به هدف پاسخ دهی به تهدیدات علیه امنیت این کشور، فرآهم می آورد.
4.    طرفین تصدیق می دارند که عملیات نظامی ایالات متحده برای شکست القاعده و وابستگان آن میتواند در چوکات مبارزه مشترک با تروریزم قابل قبول باشد. طرفین توافق دارند تا به هدف حفظ منافع ملی ایالات متحده و افغانستان، به همکاری و هماهنگی نزدیک باهم بدون توسل به عملیات یکجانبه نظامی ایالات متحده علیه تروریزم، ادامه دهند. منظور از عملیات نظامی ایالات متحده بر ضد تروریزم، عبارت از عملیات متمم در حمایت از عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان بر ضد تروریزم است که از سوی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی این کشور رهبری شده و مبتنی بر احترام کامل به حاکمیت افغانستان و توجه جدی به مصئونیت و امنیت مردم این کشور و توجه جدی به مصؤنیت و امنیت آنها در خانه های شان انجام میشود.
5.     برای پیشبرد فعالیت ها و عملیات مندرج این ماده و سایر اهداف و ماموریت های مورد توافق طرفین و در مطابقت با اهداف این قرارداد، نیروهای ایالات متحده میتوانند به فعالیت هایی مانند ترانزیت، حمایه نیروها و سایر اقدامات حمایتی مورد نیاز حضور شان در افغانستان مطابق مفاد این سند و سایر فعالیت های مندرج در این قرارداد و یا فعالیت های مورد توافق طرفین بپردازند.
 
6.    این قرارداد به شمول ضمایم، توافقات، و یا اقدامات اجرایی دیگر مربوط به آن، مجوز مورد نیاز را برای حضور و فعالیت های نیروهای ایالات متحده در افغانستان فراهم کرده، شرایط و چگونگی این حضور و فعالیت ها را تنظیم و همچنان در موارد خاص مطابق با این قرارداد، حضور و فعالیت قراردادی های ایالات متحده و کارمندان آنها در افغانستان را نیز تنظیم می کند.
 
 
ماده سوم
قوانين
1.    تمامی اعضای نيروهای نظامی و بخش غیرنظامی ایالات متحده وظیفه دارند تا به قانون اساسی و سایر قوانین نافذه افغانستان احترام گذاشته و از هر گونه فعاليت مغاير روحيه اين قرارداد بخصوص فعاليت های سياسی در قلمرو افغانستان، خود داری نمایند. مقامات نيرو های ايالات متحده مسئول اند تا اقدامات لازم را در این زمینه اتخاذ کنند.
2.    مکلفيت‎های طرفين در این قرارداد و توافقات بعدی، بدون هیچگونه تعارض با حق حاکميت افغانستان و حق دفاع مشروع هر يک از طرفين مطابق حقوق بين‎المللی، تنظیم میگردد. همکاری و فعاليت‎های مربوط به تطبیق این قرارداد در مطابقت با تعهدات و مکلفيت‎های طرفين طبق موازین حقوق بين‎المللی صورت میگیرد.
3.   
 
ماده چهارم
توسعه و تقویت پایدار توانایی های دفاعی و امنيتی افغانستان
1.    با احترام کامل به حاکميت افغانستان، طرفین نياز کنونی این کشور را به ادامه کمک های بین المللی در بخش امنیت درک کرده و در این زمینه که افغانستان به گونه روزافزون و در نهایت به صورت کامل، مسئولیت تمویل نیازهای دفاعی و امنیتی و همچنان تقویت پایدار نیروهای دفاعی و امنیتی ملی خویش را بر عهده بگیرد، دارای هدف مشترک می باشند.
2.    افغانستان با درنظرداشت ثبات سياسی و اقتصادی و نیز سازگار با وضعیت عمومی اقتصادی اش، سهم کامل خود را آنگونه که نيروی بشری، منابع، و امکانات آن ایجاب می کند به منظور تقویت و حفظ نيرو های دفاعی و امنيتی خویش، ایفا می نماید. افغانستان تمامی اقدامات لازم را برای توسعه و تقویت پایدار ظرفیت های نيرو های دفاعی و امنيتی افغان، اتخاذ می کند.
3.    طبق احکام موافقتنامه همکاری های استراتیژیک و با درنظرداشت تعهدات مصوب نشست 2012 شیکاگو، ایالات متحده مکلف است تا تأمین وجوه پولی را به شکل سالانه برای حمایت از آموزش، تجهیز، مشورت و تقویت پایدار نیرو های دفاعی و امنیتی ملی افغان جستجو کند تا اینکه این کشور بتواند مستقلانه امنیت خود را تامین و از خود در برابر تهدیدات داخلی و خارجی دفاع نموده و نگذارد تا تروریستان بار دیگر به خاک این کشور رخنه کرده و امنیت افغانستان، منطقه و جهان را تهدید کنند. ایالات متحده با درنظرداشت تعهدات مصوب نشست شیکاگو، در مورد مقدار وجوه مالی برای تامین و اجرای مفاد این قرارداد با افغانستان مشورت نموده و نتایج این مشورت ها را برای تحقق این مکلفیت مورد توجه قرار می دهد. با در نظر داشت اولویت های سالانه افغانستان، ایالات متحده کمک های مناسب مالی را از طریق مجاری بودجوی حکومت افغانستان تحت مدیریت نهادهای ذیربط افغان که مسئولیت تطبیق معیارات مالی شفافیت و حسابدهی و نظارت قانونمند از روند تدارکات و تفتیش را مطابق به روشهای پذیرفته شده بین المللی دارند، فرآهم می سازد.
4.    طرفین اهمیت برخورداری نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان را از تجهیزات و اسلحه مورد نیاز تامین امنیت این کشور تصدیق می دارند. برای دست یابی به این مهم، ایالات متحده در همکاری با افغانستان تهیه و تدارک تجهیزات و اسلحه برای نیروهای دفاعی و امنیتی ملی این کشور را، ادامه میدهد.
5.    افغانستان و ایالات متحده با سایر کشور ها در رابطه به تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان، بشمول تجهیز این نیروها، می توانند طبق توافق دوجانبه همکاری و همآهنگی نمایند.
6.    به منظور سهم گیری مؤثر در زمینه امنیت افغانستان و منطقه، ایالات متحده توافق میکند تا در توسعه توانایی های نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان، به همکاری هایش با افغانستان، به عنوان متحد عمده غیرناتو ادامه دهد.
7.    طرفين تصدیق می کنند که ارتقای ظرفیت‎ و سیستم های دفاعی افغانستان، مطابق به معیارهای سازمان ناتو به منفعت این کشور بوده و قابلیت های تعامل پذیری افغانستان را با سیستم های ناتو گسترش می دهد. طرفین بر حسب تقاضای دولت افغانستان اقدامات شان را در راستای توسعه ی نیرو های امنیتی و دفاعی این کشور، تأمین تجهیزات، تسلیحات، تدوین دکترین عملیاتی و دستیابی نهادهای آن به معیاری شدن و انطباق پذیری با ناتو، به منظور ارتقای استفاده مؤثر و نگهبانی از کمک های دفاعی و امنیتی فراهم شده برای افغانستان و افزایش بهره وری همکاری ها میان نیرو های امنیتی و دفاعی ملی این کشور با نیرو های ایالات متحده، هما هنگ می کنند. این همکاری نمی تواند مانع افغانستان برای تدارک مستقل تجهیزات و اسلحه برای نیرو های دفاعی و امنیتی ملی افغان از کشور های غیر ناتو که از منابع مالی افغان تمویل شود، گردد
 
ماده پنجم
میکانیزم های همکاری امنیتی و دفاعی
1.    طرفین توافق دارند تا گروه کاری همکاری های امنیتی و دفاعی افغانستان-ایالات متحده را که طبق توافقنامه همکاری های استراتیژیک ایجاد گردیده است، برای نیل به اهداف زیر توظیف نمایند:
الف: اتخاذ تدابیر مناسب و مؤثر به منظور ارزیابی و تقویت استفاده از منابع موجود امنیتی و دفاعی افغانستان، طبق اهداف و ابعاد این قرارداد؛
ب: انجام ارزیابی های شش ماهه از اقداماتی که در پیوند به تحقق تدابیر اتخاذ شده انجام یافته است تا طرفین از تصامیم گرفته شده در رابطه با تخصیص منابع و نحوه همکاری در راستای توسعه و رشد پایدار ظرفیت های دفاعی افغانستان، آگاه شوند.
ج: ایجاد یک روند مشخص ارزیابی مشترک، طبق اهداف و ابعاد اين قرارداد، به منظور انجام بررسی به موقع، دقیق و مؤثر از تهديدات داخلی و خارجی عليه افغانستان؛و
د: ارائه توصیه های مشخص برای ارتقای تشریک مساعی و ارزیابی اطلاعات استخباراتی.
2.    طرفین در راستای تقویت توانایی های شان به منظور مشورت در باره تهدیدها به شمول صحبت روی ایجاد مجراهای ارتباط مصئون یا اختصاصی، دارای هدف مشترک می باشند.
ماده ششم
تجاوز خارجی
 
1.     برخلاف منشور سازمان ملل متحد، افغانستان همواره دستخوش تجاوزات کشور های بیگانه و استفاده نیرو توسط دولت های خارجی و گروه های مسلحی شده است که در بیرون از سرحدات این کشور دارای پایگاه بوده و یا مورد حمایت این دولت ها قرار داشته اند. مطابق این قرارداد، طرفین با هرگونه استفاده از نیروی مسلح یا تهدید علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی افغانستان، بشمول حمایت از گروه های مسلح از جمله تأمین پناهگاه و یا تسلیحات از سوی یک کشور خارجی و یا گروه های مسلح دیگر، قویاً مقابله میکنند. طرفین توافق میکنند تا در زمینه تحکیم قابلیت های دفاعی افغانستان در برابر تهدیدات علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی این کشور، با هم همکاری کنند.
2.    ايالات متحده هر گونه تجاوز خارجی یا تهدید به تجاوز عليه حاکميت، استقلال و تماميت ارضی افغانستان را موجب نگرانی شدید خود پنداشته و باور دارد که چنین تجاوزی میتواند منافع مشترک طرفين را در رابطه با ثبات افغانستان، صلح و ثبات منطقه و جهان تهديد کند.
3.    در صورت وقوع چنین تجاوزی و يا تهديد به چنین تجاوزی عليه افغانستان، طرفين به منظور اتخاذ اقدامات بالقوه سياسی، ديپلوماتيک، نظامی و اقتصادی‎ برای تشخیص پاسخ مناسب، باهم به گونه منظم مشورت میکنند. این مشورت ها به هدف ایجاد فهرستی از اقدامات لازم سیاسی، ديپلوماتيک، نظامی و اقتصادی صورت میگیرد.
4.    در صورت وقوع چنین تجاوز خارجی و يا تهديد به تجاوز خارجی عليه افغانستان، طرفین با توافق با یکدیگر وبه گونه فوری روی اتخاذ و انجام واکنش مناسب بشمول اقدامات سياسی، ديپلوماتيک، نظامی و اقتصادی که فهرست آن در فقره سوم ذکر شده و مطابق به طرزالعمل‎های مندرج قوانين اساسی هر دو طرف، به مشورت ‎می پردازند.
5.    طرفین طرزالعمل های جامع را به منظور تحقق موثر چنین مشورت های منظم و فوری، ترتیب می دهند:
الف: مطابق به این طرزالعمل های جامع، وزرای خارجه، و دفاع افغانستان و ایالات متحده و سفرای هر دو کشور در کابل و واشنگتن دی سی به عنوان مجرا های اصلی وظیفه دارند تا در صورت وقوع تجاوز خارجی و یا تهدید به چنین تجاوزی، به مشورت های فوری باهم بپردازند؛
ب: در صورتیکه اهمیت و فوریت موضوع ایجاب کند، این طرزالعمل‎های جامع نمی تواند توانایی طرفين برای مشورت با یکدیگر را از سایر طرق و ميکانيزم‎ ها محدود و متاثر ‎سازد.
6.    طرفين توافق دارند که گروه کاری همکاری‎های امنيتی و دفاعی افغانستان- ایالات متحده وظیفه دارد تا زمینه تطبیق موثر این ماده، بشمول ترتیب طرزالعمل‎های جامع یاد شده و بازنگری فهرست اقدامات مندرج فقرۀ (3) این ماده را افزایش دهند.
ماده هفتم
استفاده از تأسیسات و ساحات توافق شده
 
1.    افغانستان بدینوسیله دسترسی و استفاده از تأسیسات و ساحات توافق شده را طبق فقره 7 ماده اول این قرارداد تنها به منظور تطبیق اهداف و احکام مندرج این سند، با درنظرداشت موقعیت قطعات نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان و ساحات مسکونی، فرآهم میکند. چگونگی دسترسی و استفاده از این ساحات و تاسیسات برای مقاصد دیگر، تابع توافق طرفین می باشد.
 
2.    براساس این قرارداد، نیروهای ایالات متحده، بدینوسیله از سوی افغانستان اجازه می یابند تا در داخل تأسیسات و ساحات توافق شده از تمامی حقوق و صلاحیت های مربوط به استفاده، فعال سازی، دفاع و یا کنترول این تاسیسات، بشمول حق تعمیر و ایجاد ساختمان های جدید برخودار باشند. نیروهای ایالات متحده میتوانند فعالیت های مربوط امور تعمیراتی را به وسیله افراد نظامی یا بخش ملکی شان و یا از طریق قراردادی انجام دهند.
 
3.    بدین وسیله، نیروهای ایالات متحده از سوی افغانستان اجازه می یابند تا به دلایل امنیتی و تامین مصئونیت شان، دخول به تأسیسات و ساحاتی را که برای استفاده اختصاصی این نیروها فرآهم شده است، کنترول نمایند، اما دخول به تأسیسات و ساحاتی که برای استفاده مشترک تعیین شده است، در همآهنگی با مقامات افغان صورت می گیرد. برحسب درخواست، ایالات متحده دسترسی مقامات ذیربط افغان را به هریک از ساحات یا تاسیسات که مورد استفاده اختصاصی این نیروها قرار دارد، فرآهم می آورد. طرفین با توافق با همدیگر طرزالعمل هایی را برای تنظیم دسترسی مقامات افغان به ساحات و تاسیسات مورد استفاده اختصاصی نیروهای ایالات متحده ترتیب میدهند. این طرزالعمل ها و چگونگی دسترسی به این ساحات با رعایت کامل مقررات عملیاتی و امنیتی نیروهای ایالات متحده ترتیب میگردند. با درنظرداشت اینکه ممکن است نیروهای ایالات متحده فعالیت های محافظتی از نیروهای شان را در داخل ساحات و تاسیسات توافق شده و ماحول آنها عندالضرورت اتخاذکنند، طرفین توافق میکنند تا طرح های شان را به هدف تامین امنیت و مصئونیت نیروهای ایالات متحده با احترام کامل به حاکمیت افغانستان و توجه جدی به مصئونیت و امنیت مردم افغانستان همآهنگ و همسو سازند. برای تحقق این هدف، نیروهای ایالات متحده مطابق به قوانین افغانستان و موازین محاربوی این نیروها، افراد ملکی را از جمله در خانه های شان هدف قرار نمی دهند.
 
4.    به منظور تحقق اهداف و ابعاد این قرارداد و به ویژه تحقق مساعی ایالات متحده به منظور آموزش، مشورت، تجهیز، و تقویت پایدار نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان، افغانستان تمامی تأسیسات و ساحات توافق شده را بدون دریافت محصول به دسترس نیروهای ایالات متحده قرار میدهد.
5.    نیروهای ایالات متحده مسئول هزینه ی فعالیت های ساختمانی، انکشافی، عملیاتی و حفظ و مراقبت تأسیسات و ساحاتی می باشند که برای استفاده اختصاصی آنها فرآهم شده است، مگر اینکه از جانب طرفین طوری دیگری موافقت گردد. هزینه ی فعالیت های ساختمانی، انکشافی، عملیاتی و حفظ و مراقبت تاسیسات و ساحاتی که مورد استفاده مشترک نیروهای افغان و امریکا و یا برای استفاده مشترک این نیروها و نهاد های دیگر قرار میگیرد، بگونه مشترک و متناسب به میزان استفاده از آنها پرداخته میشود، مگر اینکه طور دیگری توافق گردد.
6.    ایالات متحده متعهد است تا در اجرای پالیسی های مربوط، تمامی معیارها، مقررات و قوانین افغانستان، امریکا و بین المللی را درارتباط به حفظ محیط زیست، صحت و مصئونیت رعایت کند. تمامی عملیات و فعالیت های نیروهای ایالات متحده در ساحات و تاسیسات توافق شده با توجه کامل به حفظ محیط زیست و مصئونیت جان و صحت انسانها و همچنان با رعایت کامل قوانین و مقررات نافذه افغانستان و ایالات متحده و نیز مطابق توافقات بین المللی صورت میگیرد.
7.    تمامی عملیات و فعالیت های نیروهای ایالات متحده در ساحات و تاسیسات توافق شده در مطابقت کامل با قوانین و مقررات مربوط به حفظ آبدات و آثار تاریخی و میراث های فرهنگی افغانستان، انجام میشود. در صورت کشف آثار یا ساحه تاریخی و یا میراث فرهنگی در یکی از ساحات و تاسیسات توافق شده، نیروهای ایالات متحده مکلف اند موضوع را فوراً از طریق کمیسیون مشترک به آگاهی مقامات ذیربط افغان رسانده و در مورد مشورت نمایند.
 
ماده هشتم
حق مالکیت
 
1.    نیروهای ایالات متحده تمامی تأسیسات و ساحات توافق شده، بشمول بخش هایی را که در آن تعمیرات، ساختمان های غیرمنقول و اجزای ثابت دیگر از سوی این نیروها اعمار، تعدیل، و یا ترمیم گردیده و دیگر مورد استفاده آنها قرار ندارد، به افغانستان واگذار می کند. اما، نیروهای ایالات متحده نیاز به این تأسیسات و ساحات توافق شده را به صورت منظم مورد ارزیابی مجدد قرار می دهند. طرفین یا نماینده های اجرایی شان در مورد شرایط بازگرداندن این تأسیسات یا ساحات توافق شده باهم مشورت میکنند. طرفین توافق دارند تا به منظور تامین مصئونیت و صحت انسانها و حفظ محیط زیست، از روش های وقایوی و نه واکنشی استفاده کنند. طرفین باور دارند که پالیسی ها و روش های ایالات متحده بگونه ای طرح شده است که از چنین آسیب ها و خطرات جلوگیری می کند، اما در عین حال توافق دارند تا پالیسی ها و شیوه های هر جانبی را که بیشتر محافظتی باشد، تطبیق نمایند. نیروهای ایالات متحده مطابق به پالیسی های خویش، اقدامات عاجل را جهت رفع اثرات جدی که متوجه مصئونیت و صحت انسانها ناشی از آلودگی محیط زیست در اثر فعالیت این نیروها در ساحات و تاسیسات توافق شده گردیده است، اتخاذ می نمایند.
2.    تمامی تعمیرات، ساختمان های غیرمنقول و اجزای دیگری که از جانب نیروهای ایالات متحده اعمار، تعدیل و یا مرمت شده اند، صرفاً برای استفاده نیروهای ایالات متحده، قراردادی های این نیروها و کارمندان قراردادی آنها و یا افراد دیگری که مورد توافق قرار گرفته باشد، اختصاص دارند. تمامی تعمیرات، ساختمان های غیرمنقول و اجزای دیگری که ازجانب نیروهای ایالات متحده اعمار شده و یا برای دسترسی و استفاده این نیروها فرآهم گردیده است، میتواند توسط نیروهای ایالات متحده مرمت، و تغییر بیابند و این نیروها میتوانند تا زمانیکه به این تأسیسات نیاز دارند به گونه اختصاصی از آنها استفاده کنند.
3.    نیروهای ایالات متحده و قراردادی های آنها حق مالکیت بر تمامی تجهیزات، مواد، اکمالات، ساختمان های منقول و سایر دارائی های منقولی را دارند که این نیروها و قراردادی های آنها به خاطر حضور در قلمرو افغانستان نصب، وارد و یا آن را تأمین کرده اند. طرفین در مورد تحویل ممکنه و یا خریداری تجهیزات اضافی توسط افغانستان طوریکه قوانین و مقررات ایالات متحده اجازه میدهد، باهم مشورت میکنند.
ماده نهم
جابجایی و ذخیره وسایل و تجهیزات
 
1.    افغانستان به نیروهای ایالات متحده اجازه میدهد تا وسایل، تجهیزات و اکمالات خویش را در داخل تأسیسات و ساحات توافق شده و دیگر محلات مورد توافق طرفین، جابجا کنند. نیروهای ایالات متحده حق مالکیت و کنترول بر استفاده و تعبیه وسایل، اکمالات و تجهیزاتی ذخیره شده در قلمرو افغانستان را داشته و نیز حق دارند این وسایل را از قلمرو افغانستان خارج کنند.
 
2.    نیروهای ایالات متحده تعهد میکنند که تمامی معیارها، مقررات و قوانین ایمنی افغانستان را رعایت کنند. نیروهای ایالات متحده طبق قوانین و مقررات نافذه این کشور، تمامی اقدامات لازم را برای حفاظت و ذخیره مصئون تجهیزات، اکمالات و مواد دارای ماهیت خطرناک اتخاذ میکنند. نیروهای ایالات متحده طبق پالیسی های مربوط، اقدامات لازم را برای این دو منظور اتخاذ میکنند: (1) پاک کاری زباله از ساحات و تاسیسات توافق شده و (2) رسیدگی به تاثیرات صحی و مصئونیتی ناشی از آلودگی محیط زیست در اثر فعالیت های نیروهای این کشور در داخل ساحات و تاسیسات توافق شده؛
 
3.    ایالات متحده با در نظرداشت تعهدات خویش طبق کنوانسیون منع گسترش، تولید، ذخیره و استفاده از تسلیحات کیمیاوی و تخریب آن، منعقده 13 جنوری 1993 پاریس، و طبق کنوانسیون منع گسترش، تولید و ذخیره تسلیحات بیولوژیکی و زهری و تخریب آن، منعقد 10 اپریل 1972 واشنگتن، لندن و مسکو، توافق میکند که تسلیحات کیمیاوی و بیولوژیکی را در قلمرو افغانستان ذخیره نمی کند. طرفین تأکید میدارند که ایالات متحده امریکا، اسلحه هستوی را در قلمرو افغانستان مستقر و یا ذخیره نمیکند.
   
ماده دهم
گشت و گذار وسایط، کشتی ها و طیاره ها
1.    افغانستان حق حاکمیت کامل بر حریم فضائی، ارضی و آبی اش را دارا می باشد. اداره و مدیریت حریم فضائی و چگونگی ترانسپورت هوائی افغانستان توسط مقامات ذیصلاح این کشور صورت می گیرد.
2.    با حفظ کامل حق حاکمیت خویش، افغانستان طرزالعمل هایی را برای تنظیم مسایل مربوط به اجازهء دخول، خروج، عبور از فضا، سوخت گیری هوایی، نشست و برخاست طیاره های حکومت ایالات متحده و طیاره های غیرنظامی که توسط این نیروها و یا برای استفاده اختصاصی آنها فعالیت می نمایند، طبق اهداف و احکام این قرارداد، طرح و ترتیب میکند. طیاره های حکومت ایالات متحده و طیاره های غیرنظامی که توسط نیروهای ایالات متحده و یا برای استفاده اختصاصی آنها فعالیت میکنند، تابع پرداخت حق العبور یا اجرت و سایر محصولات به خاطر نشست و یا توقف در میدان های هوائی حکومتی افغانستان نمی باشند. طیاره های حکومت ایالات متحده با رعایت کامل مقررات مربوط به مصئونیت و گشت و گذار در افغانستان بشمول رعایت مقررات اطلاع قبلی، فعالیت میکنند. طیاره های غیرنظامی که توسط یا برای استفاده اختصاصی نیروهای ایالات متحده فعالیت میکنند، تابع مقررات اطلاع قبلی از چگونگی دخول و یا خروج از افغانستان طبق درخواست ادارات هوانوردی ملکی افغانستان می باشند.
 
3.    با حفظ کامل حق حاکمیت خویش و در مطابقت با اهداف و ابعاد این قرارداد، افغانستان به کشتی ها و وسایط حکومت ایالات متحده و سایر کشتی ها و وسایطی که توسط نیرو های ایالات متحده و یا برای استفاده اختصاصی این نیروها فعالیت میکنند، اجازه ورود، خروج و فعالیت در داخل خاک افغانستان را میدهد. تمامی این کشتی ها و وسایط با رعایت کامل مقررات مصئونیت و گشت و گذار در افغانستان، فعالیت میکنند. اعضای نیروهای نظامی و بخش ملکی ایالات متحده وظیفه دارند تا حین استفاده از وسایط رسمی، مقرره گشت و گذار وسایط موتوردار افغانستان را رعایت کنند.
4.    سوار شدن بر طیاره ها، کشتی ها و وسایط حکومت ایالات متحده بدون موافقت مقامات این نیرو ها ممنوع می باشد. طیاره ها، کشتی ها و وسایط حکومت ایالات متحده در داخل افغانستان از هرگونه تفتیش، انتظام و یا ثبت و راجستر معاف می باشند، مقامات ذیصلاح افغانستان می توانند براساس ایجابات امنیت ملی خویش، طیاره ها، کشتی ها و وسایط ایالات متحده را به طور تصادفی بازرسی کنند.
5.    نیروهای ايالات متحده در مقابل خدماتی که برای طیاره ها، وسایط و کشتی هایش تقاضا و دریافت میکند حق الاجرت مناسبی را، بدون هیچ گونه مالیات و یا محصول مشابه می پردازد.
6.    طرفین توافق دارند تا طرزالعمل هایی را به منظور تطبیق این ماده تدوین کنند. طرفین، این طرزالعمل ها را حسب ضرورت مورد بازنگری و بررسی قرارداده و به مسایل احتمالی مرتبط با آنها در اسرع وقت از طریق کمیسیون مشترک رسیدگی میکنند.
 
ماده یازدهم
طرزالعمل عقد قراردادها
 
1.    نیرو های ایالات متحده میتوانند مطابق قوانین نافذه امریکا به هدف دریافت مواد و خدمات به شمول کار های ساختمانی در قلمرو افغانستان به عقد قرارداد بپردازند. افغانستان می پذیرد که نیروهای ایالات متحده در امور مربوط به چگونگی درخواست، اعطا و مدیریت این قرارداد ها، مکلف به رعایت قوانین و مقررات کشور خود شان می باشند. نیروهای ایالات متحده سعی میکنند تا حد امکان از شرکت های افغان برای ارائه اموال، محصولات و خدمات مورد نیاز، مطابق قوانین و مقررات ایالات متحده استفاده کنند. 
2.    قراردادی های ایالات متحده در افغانستان تابع ثبت و راجستر بوده و طبق قوانین و مقررات افغانستان از طریق یک پروسه سریع، جواز تجارتی دارای اعتبار سه ساله را از "اداره حمایت از سرمایه گذاری های افغانستان" با پرداخت یکبار حق الزحمهء مناسب و معین دریافت میکنند. قراردادی های ایالات متحده از دریافت هر گونه جواز دیگر و مقررات مشابه برای عقد یا اجرای قراردادهای اصلی و فرعی با نیروهای ایالات متحده یا به نمایندگی از آنها، معاف می باشند.
 
 
3.    با درک اهمیت تامین شفافیت از طریق تبادل معلومات و مشورت‎ها و سایر اقدامات مورد توافق دو طرف، نیروهای ایالات متحده به نگرانی ها و دعاوی که از جانب مقامات افغان در رابطه به قراردادی های این نیروها مطرح میشود، توجه لازم مبذول میدارند. طرفین به منظور بهبود شفافیت، حسابدهی و مؤثریت بیشتر روند عقد قراردادها به هدف پیش گیری از سؤ استفاده و جلوگیری از شیوه های نادرست اجرای قراردادها، باهم یکجا کار می کنند.  
4.    بر حسب تقاضای هر یک از طرفين، موضوعات مربوط به فعالیت های قراردادی های ایالات متحده و کارمندان قراردادی آنها و مسایل ناشی از تطبیق این ماده، از جانب طرفین به اسرع وقت از طریق کمیسیون مشترک مورد بررسی و مشورت قرار می گیرد.
 
ماده دوازدهم
تامینات و مخابرات
 
1.    نیرو های ایالات متحده میتوانند نیازمندی های شامل، و نه محدود به، آب، برق و سایر ضروریات خویش را در ساحات و تاسیسات توافق شده و دیگر محلات مورد توافق طرفین تولید و فرآهم نمایند. تولید و تدارک خدماتی از این قبیل باید به کمیسیون مشترک به صورت دوامدار اطلاع داده شده و در هماهنگی با آن انجام گیرد. نیروهای ایالات متحده و قراردادی های آن میتوانند از خدمات آبرسانی عامه، برق و سایر امکانات عمومی تحت عین شرایط و مقررات شامل قیمت و محصولی که نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان می پردازند بدون مالیه و یا محصول مشابه یا مرتبط دیگر مستفید شوند، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند. قیمت محصول ناشی از مصارف نیروهای ایالات متحده یا قراردادی های آن، متناسب با میزان استفاده از این امکانات عمومی سنجیده می شود.
2.    افغانستان می پذیرد که نیرو های ایالات متحده نیاز به استفاده از فریکانس های رادیوئی در افغانستان دارد. جانب افغان فریکانس های متعلق به خود را طبق مقررات افغانستان در دسترس این نیروها قرار میدهد. ایالات متحده اجازه دارد تا از سیستم های مخابراتی امریکائی طبق تعریف مخابرات در "اساسنامه اتحادیه بین المللی مخابرات"، منعقد سال 1992 استفاده نماید. این اجازه همچنان شامل استفاده از وسایل و خدمات مورد نیاز فعالیت درست سیستم های مخابراتی و فریکانس های رادیویی میشود که از جانب مقامات ذیربط افغانستان به این هدف فرآهم می گردد. استفاده از این فریکانس های رادیویی برای ایالات متحده رایگان می باشد.
 
3.    نيروهای ايالات متحده با درک حق مالکيت افغانستان و صلاحیت این کشور مبنی بر تخصیص فریکانس رادیوئی در افغانستان و به منظور جلوگیری از هر گونه اختلال نشراتی، مسایل مربوط به فریکانس های را که برای نیروهای مستقر درافغانستان اختصاص یافته است، با مقامات ذیصلاح افغان هماهنگ میکنند. نيروهای ايالات متحده فریکانس هایی راکه توسط شبکه های داخلی مورد استفاده قرار میگیرد و یا برای آنها اختصاص یافته است، مختل نمیسازد.
4.    استفاده از وسایل مخابراتی توسط نيروهای ايالات متحده بايد به گونه ای تنظیم شود که باعث اخلال در سایر امواج راديويی و وسایل مخابراتی ای نشود که حکومت افغانستان و یا دیگر سازمانهای دارای مجوز حکومت افغانستان برای استفاده از امواج راديويی و وسایل مخابراتی از آن استفاده می کنند.
 
ماده سیزدهم
جایگاه حقوقی پرسونل
1.    افغانستان، با حفظ حق حاکمیت خویش میپذیرد که کنترول انضباطی به شمول اتخاذ تدابیر جزایی و غیر جزایی از جانب مقامات نیرو های ایالات متحده بر اعضای نظامی و بخش ملکی آن اهمیت به سزا دارد. بنابراین افغانستان توافق می کند که ایالات متحده تعمیل صلاحیت قضایی در رسیدگی به تخطی های جنایی و مدنی چنین افراد در قلمرو افغانستان را حق اختصاصی خود می داند. افغانستان به ایالات متحده اجازه میدهد تا محاکمات قضایی و سایر اقدامات دسپلینی مربوط به این قضایا را، عندالضرورت در قلمرو افغانستان انجام دهد.
 
2.    برحسب تقاضای افغانستان، ایالات متحده جانب افغانستان را از جریان محاکمات، بشمول نتایج نهایی تحقیقات یا محاکمات مربوط به جرایم مرتکب شده توسط افراد نظامی و یا ملکی نیرو های این کشور در برابر اتباع افغانستان، مطلع می سازد. در صورت طرح چنین تقاضایی، ایالات متحده کوشش های خود را مبنی بر اجازه و تسهیل اشتراک و نظارت از چنین محاکمات توسط نمایندگان افغانستان مبذول می دارد.
 
3.    به منظور تحقق عدالت، طرفین یکدیگر را در زمینه تحقیق حوادث، به شمول جمع آوری مدارک اثباتیه کمک می نمایند. بمنظور تحقیق جرایم، مقامات ایالات متحده هرگونه گزارش تحقیقات انجام یافته توسط مقامات افغان را در نظر می گیرند.
 
4.    ایالات متحده نقش مهمی را که مقامات تنفیذ قانون افغانستان در اجرای قانون، نظم و حراست از مردم افغانستان ایفا می کنند، درک میکند. در صورتیکه یکی از اعضای نیروهای نظامی یا بخش ملکی ایالات متحده بخاطر ارتکاب جرمی از سوی مسولین افغانستان مورد سؤظن قرار بگیرد، مقامات ذیصلاح افغان موضوع را بلا فاصله به آگاهی مسولین نیروهای ایالات متحده میرسانند تا مقامات نیرو های ایالات متحده بتوانند اقدامات عاجل را اتخاذ نمایند. اعضای نیروهای نظامی و بخش ملکی ایالات متحده توسط مقامات افغان دستگیر و توقیف نمی شوند. آنعده از اعضای نیروهای نظامی و بخش ملکی که به هر دلیلی، توسط مقامات افغان، بشمول مقامات تنفیذ قانون افغانستان، دستگیر و یا توقیف شوند، در اسرع وقت به مقامات نیروهای ایالات متحده تسلیم داده میشوند. 
5.    افغانستان و ایالات متحده موافقت می نمایند که اعضای نیروهای نظامی یا بخش ملکی آن بدون رضایت صریح ایالات متحده به هیچ محکمه بین المللی یا نهاد، و یا دولتی تسلیم یا انتقال داده نمی شوند. 
 
6.    افغانستان حق اعمال صلاحیت قضائی را بر قراردادی های ایالات متحده و کارمندان قراردادی این نیروها برای خود محفوظ میدارد.
ماده چهاردهم
حمل سلاح و استفاده از یونیفورم
1.    اعضای نیروها و بخش ملکی نیروهای ایالات متحده هنگام حضور در افغانستان طبق این قرارداد، می توانند به منظور اجرای وظايف و مطابق اوامر صادره، با خود سلاح حمل کنند. مقامات نیروهای ایالات متحده هنگام صدور امر حمل سلاح، دیدگاه های مسئولین مربوطه افغان در مورد محلات مناسب برای حمل سلاح را با درنظرداشت مصونیت عامه در نظر می گیرند. با در نظرداشت این امر، نیرو های ایالات متحده به مساجد و یا سایر اماکن مقدسه که برای مقاصد مذهبی از آنها استفاده می شوند، به منظور عملیات نظامی وارد نمی شوند. اعضای نيروهای نظامی میتوانند حين حضور در افغانستان يونيفورم به تن داشته باشند. مقامات نيروهای ايالات متحده تدابیر مناسب را برای آگاهی اعضای نیروهای نظامی و بخش ملکی از جمله در باره حمل سلاح در مکان های عمومی، اتخاذ می کنند.
2.    طرفين موافقت می ‎کنند که قراردادی ها و کارمندان قراردادی ايالات متحده اجازۀ استفاده از يونيفورم نظامی را در افغانستان نداشته و تنها میتوانند در مطابقت با قوانين و مقررات افغانستان، سلاح حمل کنند. 
3.    قراردادی‎های ايالات متحده که وظیفه ارائه خدمات امنیتی را دارند تابع تمامی قوانين و مقررات افغانستان می باشند.
4.    بر حسب درخواست هر یک از طرفين، مسایل ناشی از تطبیق این ماده به اسرع وقت از طریق کمیسیون مشترک مورد بررسی و مشورت قرار می گیرد.
 
ماده پانزدهم
ورود و خروج
 
1.    اعضای نيروهای نظامی و بخش ملکی آن میتوانند به شکل انفرادی یا گروهی به ساحات و تاسیسات توافق شده ای مندرج ضمیمه (الف) از طریق محل های رسمی مخصوص ورود و خروج مندرج ضمیمه (ب) یا سایر محلات مورد توافق طرفین، با کارت های هویتی که از جانب ایالات متحده صادر گردیده، داخل و یا خارج شوند. برای چنین ورود و خروجی، به پاسپورت و ویزا نیاز نیست. این افراد از قوانين و مقررات افغانستان راجع به ثبت و کنترول اتباع خارجی معاف می باشند.
2.    قراردادی ها و کارمندان قراردادی ايالات متحده میتوانند از طریق محلات ورود و خروج مندرج فقره 1 همین ماده به افغانستان وارد و یا از افغانستان خارج گردند. در چنین حالتی موجودیت پاسپورت و ويزا مطابق قوانين افغانستان، لازم پنداشته میشود. در صورت تقاضای ویزای افغانستان از سوی قراردادی‎ها و کارمندان قراردادی این نیروها، ويزای صادره دارای اجازه ورود و خروج کثیرالمسافرت بوده و مدت اعتبار آن کمتر از يکسال نمی باشد. ادارات ذیربط افغانستان در مورد صدور و یا عدم صدور ويزای مورد نیاز تصمیم سریع می گیرند. در صورت عدم صدور ویزا، این ادارات به شخص درخواست کننده و مقامات نيروهای ايالات متحده از تصمیم خویش اطلاع می دهند. در حالات استثنائی و در صورت توافق کميسيون مشترک، افغانستان طرزالعملی را ایجاد میکند که بر اساس آن صدور ویزا حین ورود کارمندان قراردادی ایالات متحده به افغانستان، ممکن گردد.
 
3.    ايالات متحده حق حاکميت افغانستان مبنی بر تقاضای اخراج هر یک از اعضای نظامی یا ملکی ایالات متحده از افغانستان را به رسمیت می شناسد. مقامات نيروهای ايالات متحده تدابیر لازم را برای اخراج فوری این افراد از افغانستان بر اساس تقاضای مقامات ذیصلاح افغان اتخاذ میکنند.
4.    طرفین توافق می نمایند تا طرزالعمل های را به منظور تطبیق این ماده ایجاد نمایند. کميسيون مشترک وظیفه دارد تا این طرزالعمل‎ها را در مواقع مناسب مورد بازنگری و بررسی قرار دهد تا به این ترتیب مقامات ذیربط افغان بتوانند مسایل مربوط به ورود و خروج و همچنان تفتیش اسناد اعضای نیروها و بخش ملکی ایالات متحده را طبق احکام مندرج فقره 1 این ماده مورد بازرسی قرار دهند. در صورت لزوم، مقامات افغان میتوانند فهرست اعضای نیروهای نظامی و بخش ملکی را که به قلمرو افغانستان و به ساحات و تاسیسات توافق شده داخل و خارج می شوند، تهیه کنند.
ماده شانزدهم
واردات و صادرات
1.    نیرو های ایالات متحده و قراردادی های آنان می توانند هرنوع تجهیزات، اکمالات، اجناس، تکنالوجی، آموزش و سایر خدمات را به افغانستان وارد، صادر، صدور مجدد، انتقال و یا مورد استفاده قرار دهند. حکم مندرج اين فقره شامل حال آنعده از فعاليت‎های قراردادی ها که ارتباطی با حضور نیروهای ایالات متحده در افغانستان ندارند، نمی شود. استفاده از این تجهیزات، اکمالات، اجناس، تکنالوجی، آموزش و سایر خدمات از سوی نیروهای ایالات متحده و یا برای آنها، مستلزم ارائه اسنادی است که نشان دهند این تجهیزات و خدمات برای اهداف یاد شده بوده و برای اهداف خصوصی تجاری مورد استفاده قرار نمی گیرند.
2.    اعضای نیروها و بخش ملکی آن، قراردادی ها و کارمندان غیر افغان این قراردادی ها میتوانند وسایل و امتعه شخصی خویش را به افغانستان وارد، از افغانستان صادر، صدور مجدد، انتقال داده و یا از آن در این کشور استفاده کنند. مقدار این وسایل و امتعه باید متناسب و مطابق به نياز استفادۀ شخصي آنان باشد. وسایل شخصی مندرج اين فقره نباید به افرادی فروخته و یا انتقال گردد که اجازه تورید بدون پرداخت محصول این وسایل به افغانستان را ندارند، مگر اینکه انتقال یا فروش این وسایل مطابق طرزالعمل های مشخص بشمول پرداخت ماليات یا حق الاجرتی صورت گیرد که از جانب کمیسیون مشترک در مورد چنین معاملات تعیین شده باشد.
3.    مقامات نيروهای ايالات متحده یکجا با مسئولین ذیصلاح افغان اقدامات لازم را برای جلوگیری از خارج شدن اموال و یا اشیای دارای اهمیت تاریخی یا فرهنگی از افغانستان اتخاذ میکنند. همچنان مطابق حکم شماره (1) قومانداني مرکزی نيروهای ايالات متحده، اشیای مانند الکول، تصاویر و فلم های مستهجن، مخدرات غيرقانونی، اسلحه ناريۀ شخصی و سایر اجناس که از جانب طرفین ممنوع قرارداده شده، نمی توانند، طبق احکام مندرج فقره 1 و 2 این ماده وارد گردند.
4.    تورید، صدور، صدور مجدد، انتقال و استفاده از اشیایی که به تاسی از فقره های 1 و 2 این ماده به افغانستان آورده می شوند تابع تعزیرات مانند اخذ جواز، بازرسی، پرداخت ماليات و سایر عوارض گمرکی و محصولی نمی گردد که از جانب حکومت افغانستان در قلمرو این کشور وضع شده است، مگر اینکه این ماده طور دیگری حکم نماید. هرگاه مقامات ذیصلاح افغان بر سؤ استفاده از امتیازات مندرج فقره 2 این ماده از جانب قراردادی های ایالات متحده و کارمندان قراردادی آنها مشکوک شوند، این مقامات حق دارند اموال و اشیای شخصی مشکوک را که از طریق میدان های هوای ملکی افغانستان و یا ذریعه وسایط شخصی از طریق بنادر سرحدی وارد و یا خارج میشوند، مورد تفتیش و بازرسی قرار دهند.
5.    مقامات ذیصلاح افغانستان حق بررسی تمامی کانتینر های حاوی اجناسی را دارند که توسط قراردادی ها و کارمندان قراردادی ایالات متحده به مقصد استفاده رسمی این نيروها و یا مقاصد شخصی مجاز در فقره 1 و 2 این ماده به افغانستان وارد میگردد. در صورتیکه مقامات ذیصلاح افغان معلوماتی را مبنی بر سؤ استفاده قراردادی ایالات متحده از فقره 1 یا 2 این ماده به مقامات نیروهای ایالات متحده ارائه میدارند، مقامات این نیروها مکلف اند بدون هیچ گونه تأخیر ناموجه کانتینر و یا محموله های مشکوک را در حضور مقامات افغان باز کرده و آن را مورد بازرسی قرار دهند. مقامات افغان مقررات امنيتی نيروهای ايالات متحده را در نظرگرفته و در صورت تقاضای آنها، اجازه می دهند تا این بررسی در داخل ساحات و تاسیسات توافق شده و یا ساحه دیگری که مورد توافق طرفین باشد، انجام شود.
6.    بر مبنای اهداف مشترک با افغانستان برای جلوگیری از ورود غیرمجاز اموال نیروهای ایالات متحده به بازار های افغانستان که طبق این قرارداد به منظور استفاده این نیروها وارد شده است، مقامات این نيروها اقداماتی را به هدف جلوگیری از هر گونه سؤ استفاده از صلاحيت و مجوز مندرج فقرۀ (1) و (2) اين ماده، اتخاذ می کنند. همچنان، این مقامات با مسئولین ذیصلاح افغان در انجام تحقیقات و جمع‎آوری مدارک برای اثبات فعالیت های مشکوک در رابطه با تورید، صادر، صدور مجدد، انتقال یا جابجائی اموال توسط اعضای نيروهای نظامی و بخش ملکی آن، قراردادی‎های ايالات متحده و کارمندان قراردادی شان، همکاری می کنند.
7.    مواد و وسایلی که به افغانستان وارد شده و یا به تأسی از حکم این ماده خریداری شده اند، میتوانند با رعایت قوانین و مقررات افغانستان از استفاده خارج (و یا باطل ) گردند.
8.    بر حسب درخواست یکی از طرفين، مسایل ناشی از تطبیق این ماده باید توسط طرفین به اسرع وقت و از طریق کمیسیون مشترک مورد بررسی و مشورت قرار گیرد.
 
ماده هفدهم
وضع مالیات
1.    دریافت اموال و خدمات از سوی نیروهای ایالات متحده و یا به نمایندگی از این نیروها تابع مالیات یا محصولات مشابه و یا مرتبط دیگری که در قلمرو افغانستان قابل تطبیق است، نمی گردد.
2.    نیرو های ایالات متحده به شمول اعضای نظامی و بخش ملکی آن، مکلف به پرداخت هیچگونه مالیه و یا محصولات مشابه یا مرتبط دیگری که از جانب دولت افغانستان در قلمرو این کشور قابل تطبیق است، نمی باشند.
3.    قراردادی های ایالات متحده مکلف به پرداخت مالیه یا سایر محصولات مشابه و یا مرتبط دیگر از فعالیت ها و عواید ناشی از کار با نیروهای ایالات متحده یا به نمایندگی از این نیروها که طبق قرارداد اصلی و فرعی یا به حمایت این نیروها در قلمرو افغانستان انجام می شود، نیستند. اما قراردادی های ایالات متحده که دارای شخصیت حقوقی افغانی در قلمرو افغانستان می باشند از پرداخت مالیات انتفاعی ناشی از عواید کارشان که مقدار آن توسط دولت افغانستان تعیین می شود، معاف نمی باشند.
4.    قراردادی های ایالات متحده تابع مقرره وضع مالیات از عواید شخصی آنعده از کارمندان خویش اند که به گونه عادی در افغانستان اقامت دارند و یا دارای تابعیت افغانستان هستند و مکلف اند آنرا مطابق به قوانین و مقررات افغانستان، به این کشور بپردازند.
5.    کارمندان قراردادی ایالات متحده که در افغانستان به گونه عادی اقامت ندارند و نیز کارمندانی که تابعیت افغانستان را ندارند، تابع پرداخت هیچ گونه مالیه یا محصول مشابه دیگر از فعالیت ها و عواید ناشی از قرارداد اصلی و فرعی با نیروهای ایالات متحده، نمی باشند.
6.    طبق این قرارداد، قراردادی های ایالات متحده و کارمندان قراردادی آنها از پرداخت مالیاتی معاف نمی باشند که از جانب حکومت افغانستان بر فعالیت های غیر مرتبط به خدمات واکمالات نیروهای ایالات متحده از طریق قرارداد اصلی و فرعی با این نیروها در افغانستان، وضع می شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماده هجدهم
راننده گی و جواز های مسلکی
1.    جواز رانندگی و سایر جواز های که از سوی ادارات ذیصلاح ايالات متحده به اعضای نیروهای نظامی و بخش ملکی آن، قراردادی های ایالات متحده و کارمندان قراردادی آنها به منظور استفاده از وسايط، کشتی و طياره در قلمرو افغانستان صادر شده است، بدون اخذ امتحان یا حق الاجرت در افغانستان قابل اعتبار است.
2.    افغانستان تمامی جوازهای مسلکی را که ادارات ذیصلاح ایالات متحده به اعضای نیروهای نظامی یا بخش ملکی آن، قراردادی های ایالات متحده یا کارمندان قراردادی آنها به هدف انجام وظایف رسمی یا قراردادی صادر کرده اند، قابل اعتبار میداند.
3.    مقامات نيروهای ايالات متحده باید خود را مطمین بسازند که اعضای نيروهای نظامی و بخش ملکی آن، قراردادی‎های ايالات متحده و کارمندان قراردادی آنها دارای جواز و اجازه نامه قابل اعتبار رانندگی وسايط، کشتی ‎و طياره ها در قلمرو افغانستان هستند. کميسيون مشترک ميکانيزم‎های را برای تبادله معلومات در مورد جواز و اجازه نامه های رانندگی امریکا ایجاد میکند. ايالات متحده در پاسخ به تقاضای مقامات افغانستان صحت و اعتبار این جواز ها را تصدیق می نماید.
 
ماده نزدهم
وسایط نقلیه
افغانستان اسناد و جوازسیری را که از جانب مقامات نیرو های ایالات متحده به وسایط رسمی این نیروها صادر شده است، قابل اعتبار میداند. بر حسب درخواست مسئولین نیرو های ایالات متحده، مقامات ذیصلاح افغان بدون دریافت هیچگونه محصولی، برای وسایط رسمی و غیر تکتیکی این نیروها، نمبر پلیت صادر میکنند. وسايط نقليه رسمی و غير تکتيکی نيروهای ايالات متحده مزین با نمبر پليت های رسمی می باشد که از جانب افغانستان صادر شده و با سایر نمبر پلیت های افغانستان تفاوتی ندارد.
 
 
ماده بیستم
فعالیت های حمایت از نیرو
 
1.    نیرو های ایالات متحده میتوانند به شکل مستقیم و یا از طریق قرارداد، فعالیت های حمایت از نیرو را بشمول ایجاد پسته خانه ها، خدمات بانکی، کانتین عسکری، فروشگاه ها، تفریحگاه ها و خدمات مخابراتی بشمول نشرات در ساحات و تاسیسات توافق شده، ایجاد کنند. ایالات متحده قصد ندارد تا خدمات نشراتی، رسانه ای و تفریحی آنها فراتر از ساحات و تاسیسات توافق شده قابل دسترس باشد. نیروهای ایالات متحده میتوانند با درنظرداشت قوانین، رسوم و عنعنات افغانی خدمات نشرات تصویری و صوتی بشمول برنامه های رسانه ای و تفریحی را به منظور بلند بردن روحیه، آسایش و سرگرمی نیروهای ایالات متحده و سایر استفاده کننده های مجاز در داخل ساحات و تاسیسات توافق شده، فرآهم کنند.
 
2.    نیروهای ایالات متحده اقدامات لازم را اتخاذ می کنند تا برنامه های نشراتی بشمول برنامه های تلویزیونی، رسانه ای و سایر خدمات تفریحی تنها به استفاده کننده های مجاز و در داخل ساحات و تاسیسات معینه محدود شود.
3.    دسترسی به فعالیت های حمایت از نیرو ها طبق مقررات ایالات متحده تنظیم میشود. نیرو های ایالات متحده برای جلوگیری از سؤ استفاده از فعالیت های مرتبط به حمایت از نیروها و فروش و یا فروش مجدد اجناس و خدمات به کسانی که اجازه معامله چنین خدماتی را نداشته باشند، اقدامات لازم را اتخاذ می کنند.
 
4.    برای انجام چنین فعالیت های حمایت از نیروها، به هیچگونه جواز، مجوز یا تفتیش از جانب افغانستان نیاز نیست.
5.    فعالیت های مندرج این ماده و نهاد های مجری آن، بخش لاینفک نيروهای ايالات متحده محسوب گردیده و از عين معافيت‎های گمرکی و مالياتی که نيروهای ايالات متحده طبق مواد (16) و (17) اين قرارداد برخوردار اند، مستفيد میگردند. اين فعاليت‎ها و امور مربوط به نهاد های اجرا کننده آنها مطابق به مقررات نافذۀ ايالات متحده تنظیم می شود. اينگونه فعاليت‎ها مستوجب جمع‎آوری و يا تادیه ماليات و سایر محصولات نمی باشد. دسترسی به فعاليت‎های حمايت ازنیرو تنها به اعضای نيرو های نظامی و بخش ملکی آن، قراردادی‎های ايالات متحده و کارمندان قراردادی آنها و سایر اشخاص مجاز، محدود می باشد.
6.    بسته های پستی که از طریق سیستم خدمات پستی اردوی ایالات متحده انتقال داده می شوند، از بازرسی، جستجو وضبط توسط مقامات افغان، معاف می باشند.
7.    کميسيون مشترک، فعاليت‎های حمايت از نیرو را به طور منظم مورد بازنگری قرارداده و مسایل ناشی از تطبیق این ماده را با توافق طرفین حل و فصل میکند.
 
ماده بیست و یکم
اسعار و تبادله آن
طرفین توافق میکنند تا طرزالعمل های را برای تنظیم امور مربوط به اسعار و تبادله آن ترتیب دهند. طرفین این طرزالعمل ها را برحسب ضرورت مورد بازنگری و نوسازی قرارداده و به مسایل ناشی از تطبیق این طرزالعمل ها به اسرع وقت از طریق کمیسیون مشترک رسیدگی میکنند.
 
ماده بیست و دوم
دعاوی
1.    هر یک از دو طرف از هر گونه دعوا ( به استثنای دعاوی ناشی از تطبیق قرارداد) علیه یکدیگر مبنی بر وارد شدن خساره، ضایع شدن و یا تخریب دارائی یا جراحت یا فوت اعضای نیروهای ایالات متحده یا نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان و بخش های ملکی این نیروها که حین وظیفه رسمی واقع میشود، انصراف میکنند.
 
2.    برای دعاوی که طبق فقره 1 این ماده استثنا قرار نمی گیرند، مقامات ذیصلاح نیروهای ایالات متحده مکلف به پرداخت جبران خساره عادلانه و مناسب برای حل دعاوی برحق شخص ثالث ناشی از عملکرد و یا غفلت وظیفوی پرسونل نظامی و بخش ملکی آن حین انجام وظیفه رسمی ونیز دعاوی ناشی از حادثه ای مربوط به فعالیت های غیرمحاربوی نیروهای ایالات متحده، می باشند. این گونه دعاوی از جانب مقامات نیروهای ایالات متحده طبق قوانین و مقررات ایالات متحده و با رعایت کامل قوانین، سنن و عنعنات افغانستان، طی مراحل و فیصله می گردد.
 
3.    مسئولین نیروهای ایالات متحده هرگونه گزارش مبنی بر تحقیقات و پیشنهاداتی را که مقامات افغانستان در مورد مسئولیت مدنی یا میزان جبران خسارات وارده به منظور حل دعاوی شخص ثالث تهیه کرده است، در نظر میگیرند.
 
4.    حل و فصل و یا رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادها باید طبق شرایط مندرج خود قرارداد ها صورت گیرد.
5.    بر حسب درخواست یکی از دو طرف، مسایل ناشی از تطبیق این ماده باید توسط طرفین به اسرع وقت و از طریق کمیسیون مشترک مورد بررسی و مشورت قرار گیرد.
 
ماده بیست و سوم
ضمایم
تمامی ضمایم مربوط به این قرارداد جز جدا ناپذیر آن محسوب شده و می تواند با توافق کتبی طرفین تعدیل گردند.
 
 
ماده بیست و چهارم
اختلاف نظر و تطبیق قرارداد
 
1.    هرگونه اختلاف نظر و یا منازعه در خصوص تفسیر و تطبیق این قرارداد باید از سوی افراد با صلاحیت از طریق مشورت میان طرفین حل گردیده و نباید به هیچ گونه دادگاه ملی یا بین المللی، دیوان محاکمات و یا نهاد مشابه و یا طرف ثالث به منظور حل و فصل ارجاع گردد.
2.    طرفین یا نماینده های اجرایی آنها میتوانند از طریق کمیسیون مشترک روی اتخاذ تدابیر اجرایی و طرزالعمل های مربوط به تطبیق احکام مندرج این قرارداد، توافق کنند.
3.    همکاری ها در چارچوب این قرارداد تابع قوانین و مقررات نافذه کشورهای متبوع طرفین بشمول قوانین تخصیص بودجه شان می باشد.
4.    مسئولین نیروهای ایالات متحده در مقابل خدمات و اموالی که تقاضا و دریافت میکنند قیمت مناسب و مطابق بازار را بدون مالیات می پردازند.
 
ماده بیست و پنجم
کمیسیون مشترک
 
1.    طرفین بدینوسیله کمیسیون مشترکی را برای نظارت از تطبیق این قرارداد، ایجاد می کنند. این کمیسیون از جانب نماینده های اجرائی دو کشور مشترکاً ریاست می شود. در ترکیب این کمیسیون نماینده های سایر نهادهای حکومتی نیز می توانند به پیشنهاد مسئولین اجرائی و تائید طرفین منصوب شوند.
2.    کمیسیون مشترک بر حسب ضرورت باید طرزالعمل کاری خویش را ایجاد کرده و ادارات کمکی مانند گروه های کاری و خدمات اداری را ایجاد کند. هر نماینده اجرائی مسئول پرداخت مصارف مربوط به اشتراک خویش در کمیسیون می باشد.
3.    کمیسیون مشترک وظیفه دارد تا اطلاعات را بر حسب ضرورت با گروه کاری همکاری های امنیتی و دفاعی که طبق موافقتنامه همکاری های استراتیژیک ایجاد شده است، هماهنگ نموده و در میان گذارد.
 
ماده بیست و ششم
انفاذ، تعدیل و فسخ قرارداد
1.    این قرارداد از تاریخ اول جنوری 2015 میلادی پس از آن نافذ میگردد که طرفین از مجاری دیپلوماتیک در مورد تکمیل شرایط قانون گذاری داخلی شان که برای انفاذ این قرارداد لازم می باشد، به یکدیگر اطلاع بدهند. این قرارداد الی اخیر سال 2024 میلادی و فراتر از آن نافذ می باشد، مگر اینکه به تاسی از حکم فقره 4 این ماده ملغی گردد.
2.    بعد از انفاذ، این قرارداد جایگزین یاداشت های متبادل 26 سپتمبر 2002، 12 دسامبر 2002 و 28 می 2003 مبنی بر چگونگی حضور نیروهای نظامی ایالات متحده در افغانستان می گردد. این قرارداد هم چنان تمامی توافقات و تفاهمات مغایر احکام این قرارداد را که درگذشته میان طرفین با تبادل یادداشت های دیپلوماتیک صورت گرفته است، ملغی قرار میدهد.
 
3.    این قرارداد میتواند با توافق کتبی طرفین از طریق تبادل یادداشت دیپلوماتیک تعدیل گردد.
 
4.    این قرارداد می تواند با توافق کتبی طرفین و یا توسط هریک از دو طرف با ارائه اطلاعیه کتبی دوسال قبل به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلوماتیک فسخ گردد. فسخ ضمایم و یا تدابیر اجرایی این قرارداد نمی تواند باعث فسخ این قرارداد شود. اما، فسخ این قرارداد میتواند مطابق این فقره منتج به فسخ تمامی ضمایم و تدابیر اجرایی آن گردد.
 
به این ترتیب، ذیلاً نماینده های با صلاحیت هر دو دولت این قرارداد را امضا کرده اند.
 
این موافقت نامه در روز........ ماه نومبر سال 2013 در سه نسخه به زبان های انگلیسی، دری و پشتو که هر کدام دارای اعتبار مساوی می باشد، به امضا رسیده است.
 
 
از جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان
 
از جانب ایالات متحده امریکا
 
ضمیمه الف
فهرست ساحات و تأسیساتی که توسط افغانستان برای دسترسی و استفاده نیرو های ایالات متحده در افغانستان در نظر گرفته شده است. (ساحات و تأسیسات مورد توافق)
کابل
بگرام
مزارشریف
هرات
قندهار
شوراب (هلمند)
گردیز
جلال آباد
شیندند
تأسیسات و ساحات توافق شده همچنان شامل تأسیسات و ساحاتی می شود که ممکن الی تاریخ آغاز انفاذ این قرارداد از جانب ایالات متحده امریکا استفاده شوند و یا هم شامل آن تعداد از تأسیسات و ساحاتی در مناطق دیگر افغانستان می شود که ممکن در آینده روی آن توافق شده واز جانب وزیر دفاع افغانستان اجازه داده شود.
 
ضمیمه ب
نقاط رسمی ورود و خروج
میدان هوایی بگرام
میدان هوایی بین المللی کابل
میدان هوایی قندهار
میدان هوایی شیندند
میدان هوایی بین المللی هرات
میدان هوایی مزار شریف
شوراب (هلمند)
 
بنادر زمینی:
تورخم، ولایت ننگرهار
سپین بولدک ولایت قندهار
تورغندی، ولایت هرات
حیرتان، ولایت بلخ
شیرخان بندر، ولایت کندز
همچنان سایر نقاط رسمی ورود و خروج که ممکن در آینده از جانب طرفین روی آن توافق صورت گیرد.
 

برچسب‌ها: قرار داد امنیتی افغانستان با امریکا, قرارداد امنیتی
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام آبان ۱۳۹۲ساعت 9:32  توسط احمدفریددانش   | 

وزارت امور شهرسازي و مسكن 7 بلاك رهايشي را در ساحه ي مكروريان چهارم شهر كابل به بهرداري سپرد.

مقام هاي اين وزارت: اين بلاك ها گنجايش 662 فاميل را داشته كه بيشتر به كارمندان مستحق دولت توزيع گرديده است.

7  بلاك رهايشي در ساحه ي مكروريان چهارم شهر كابل به بهره برداري سپرده شد.

به گفته ي مقام هاي وزارت شهرسازي و مسكن اين بلاك ها داراي 10 طبقه بوده كه به صورت مجموعي گنجايش 662 فاميل را دارند.

حسن عبداللهي وزير شهرسازي و مسكن میگوید:آنان همچنان مي  افزايند: هزينه مجموعي ساخت اين بلاك ها 18 ميلون دالر بوده كه از سوي مردم مستحق كه بيشتر كارمندان دولت مي باشند؛ پرداخت گرديده است:

با آنكه مقام هاي وزارت شهر سازي و مسكن از فراهم بودن امكانات رفاهي در اين بلاك ها اطمينان ميدهدند.اما ديده مي شود كه ابتدايي ترين امكانات رفاهي چون: آب  برق هم در اين بلاك ها وجود ندارد. با اين حال وزير شهر سازي و مسكن مي گويد:

سرپناه و مسكن، يكي از نياز هاي اساسي اجتماعي بوده كه مصونيت و رفاه اشخاص وابسته به آن مي باشد. اما ديده شود كه احداث اينچنين بلاك ها براي تامين مصونيت و رفاه مردم ادامه خواهد يافت!؟

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۲ساعت 13:10  توسط احمدفریددانش   | 

در بودجه مالی سال آینده هیچ مبلغ برای برنامه های جدید توسعه ی در بخش هوانوردی وجود ندارد

وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی با ابراز این مطلب میگوید : به دلیل محدودیت های مالی دولت افغانستان تنها 42 میلیون دالر را به برنامه های از پیش از آغاز شده این وزارت هزینه کرده است .

داوود علی نجفی وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی میگوید ؛ با وجود آنکه افغانستان یک کشور محاط به خشکه بوده و توجه به زیر ساخت های هوایی و زمینی یکی از اولویت های این کشور است اما دولت به دلیل محدویت های مالی که دارد در بودجه انکشافی سال آینده تنها به برنامه های از پیش آغاز شده این وزارت پول اختصاص داده است به گفته آنان در سال آینده مالی هیچ برنامه ی جدید برای بخش هوانوردی در افغانستان وجود نخواهد داشت .

گفته میشود ؛ در حال حاضر شماری زیادی از میدان های هوایی ولایت های کشور خامه هستند و ظرفیت نشست و پرواز هواپیماهای بزرگ را ندارند ، به گفته مقام های وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی ؛ اگر دولت افغانستان بودجه کافی را به دسترس این وزارت قرار دهد تا چند سال دیگر افغانستان بیشترین فرود گاه ها را با معیار های جهانی خواهد داشت .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۲ساعت 10:21  توسط احمدفریددانش   | 

صنعت آهنگری در افغانستان به خطر رکود مواجه شده است

شماری از پیشه وران آهنگری ؛ نبود مارکیت مناسب ؛ باز بودن در های باز و همچنان عدم حمایت دولت را از جمله عوامل سقوط این صنعت دیرینه میدانند .

از سویی دیگر مسولان اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان میگویند در چند سال گذشته از 300 کارخانه تولیدی تنها 15 کارخانه در شهر کابل و 50 کار خانه دیگر در ولایت های افغانستان با تولیدات اندک مشغول این پیشه اند .

صنعت آهنگری، در کشور با خطر نا بودی مواجه شده است در گذشته ها تولیدات آهنی کشور نزد مردم از شهرت بسیار خوب برخوردار بود. افرادی که در حال حاضر با این صنعت مشغول اند می گویند که در سال های گذشته با استفاده از آهن وسایل جنگی، زراعتی و انواع ظروف را تولید می کردند.

اما این آهنگران اکنون از وضعیت بد اقتصادی و سقوط کار بسیاری از دکان ها سخن می زنند. تمام وسایل که برای ساختن سامان آلات آهنی اکنون استفاده می شود بسیار کهنه و سنتی اند. به گفته آهنگران نبود حمایت دولت ؛ واردات بیش از حد آهن از کشور های همسایه بلند بودن مواد خام و همچنان عدم مارکیت خوب از جمله چالش های اند که در حال حاضر صنعت آهنگری را به رکود مواجه کرده است .

حسن سپاهی  رئیس اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان میگوید:استفاده از تکنالوژی عصری، افزایش واردات اموال از کشور های چین و پاکستان عوامل عمده کاهش علاقمندی مردم به تولیدات داخلی می باشد. در این حال مسوولان اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان با تایید مشکلات آهنگران، از حکومت می خواهند که برای بهبود این صنعت قدیمی توجه نماید.

 این تنها صنعت آهنگری نیست که طی چند سال گذشته در وضعیت بد قرار دارد بلکه ده ها صنعت دیگر نیز با مشکلات مشابه مواجه اند. برخی از کارشناسان می گویند که عدم توجه حکومت به انکشاف صنعت داخلی و نبود یک راهکار برای کنترول اموال وارداتی از کشور های خارجی سبب شده تا بسیاری از فابریکات در کشور ورشکست شوند؛ این کارشناسان به حکومت افغانستان پیشنهاد می کنند که برای بهبود صنایع داخلی باید شرکت های خصوصی در کشور را حمایت مالی نماید و یک سلسله قیودات را بالای اموال وارداتی وضع نمایند.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۲ساعت 10:19  توسط احمدفریددانش   | 

شنود مکالمه یکی از برگزار کننده های تظاهرات علیه جرگه با طالبان

رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان گفته‌است که اداره امنیت ملی این کشور مکالمه تلفنی یکی از برگزار کنندگان تظاهرات اخیر علیه برگزاری لویه جرگه مشورتی و توافقنامه امنیتی با آمریکا را با سخنگوی طالبان در کویته شنود کرده است.

آقای اسپنتا که دیروز در مجلس نمایندگان افغانستان صحبت می‌کرد، گفته: "امنیت ملی افغانستان از این شخص ثبت صدا دارد که با سخنگوی طالبان در کویته گفت‌وگو می‌کند و می‌گوید که ما تظاهرات برپا کردیم و شما علیه این سند دیوثی اعلام موضع بکنید."

اما وحید مژده، از اعضای ارشد یک گروه سیاسی نو تشکیل موسوم به جبهه وحدت ملی که تظاهرات یک هفته پیش علیه توافقنامه امنیتی با آمریکا را سازماندهی کرده بود، اظهارات دیروز آقای اسپنتا را رد کرد و گفت: "باور ندارم که کسی از اعضای گروه ما با سخنگوی طالبان در کویته صحبت کرده باشد و شما می‌دانید که در افغانستان توطئه کردن علیه افراد کاری آسانی است."

این همایش با شرکت روحانیون، بزرگان قومی و دانشجویان به دعوت این جبهه برگزار شد و در آن تاکید کردند که تشکیل پایگاه نظامی آمریکایی در افغانستان به سود این کشور نیست.

قرار است این لویه جرگه پنجشنبه این هفته با حضور ۲۵۰۰ نماینده برگزار شود و تا پنج روز ادامه داشته باشد.

آقای اسپنتا در مورد فرد مورد بحث گفت: "متاسف هستم که به من اجازه داده نشد که این خاین ملی را دستگیر بکنم و به محکمه بفرستم تا به عنوان خاین ملی محاکمه شود."

او گفت: "امنیت ملی افغانستان چندین ثبت صدا از این جاسوس خارجی دارد که از خارج هدایت می‌گیرد. حساب این افراد از کسانی‌که بر اساس اعتقادات و باورشان مانند شما نمایندگان مردم بر اساس آزادی و ارزش‌های دینی به این سند اعتراض دارند کاملا جدا است."

مشاور امنیت افغانستان گفت به دلیل حقوقی نمی‌تواند نام این فرد را فاش کند و در مورد اینکه چرا این فرد بازداشت و به محکمه معرفی نشده نیز چیزی نگفت.

ژنرال فرید، سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان نیز با تایید اظهارات آقای اسپنتا به بی‌بی‌سی گفت که تحقیقات این اداره برای جمع‌آوری مدارک بیشتر ادامه دارد و پس از پایان تحقیقات در صورت نیاز این فرد از سوی اداره امنیت ملی بازداشت خواهد شد.

آقای فرید حاضر به ارائه جزییات بیشتر نشد.

رنگین دادفر اسپنتا، همچنین گفت که این فرد اسناد جعلی را از سوی سفارت افغانستان در آمریکا منتشر کرده که گویا مقامات این سفارت گفته باشند که امضای این توافقنامه به سود افغانستان نیست.

او به نمایندگان مجلس افغانستان نامه سفارت افغانستان در واشنگتن را عنوانی وزارت خارجه افغانستان نشان داد که گفته سند منتشر شده جعلی است.

اما آقای مژده گفت که این سند جعلی نیست و چون حالا درز کرده و در اختیار عموم قرار گرفته، آقای اسپنتا این اظهارات ابراز می‌کند.

او گفت سخنان مشاور امنیت ملی افغانستان در مجلس نمایندگان نشان می‌دهد که گردهمایی و مخالفت این گروه با توافقنامه امنیتی با آمریکا نگرانی دولت افغانستان را برانگیخته و دولت افغانستان تلاش دارد با مرتبط ساختن این مساله به کشورهای همسایه، هر نوع مخالفت‌ سیاسی با این موافقتنامه را خاموش کند.

این درحالی است که آقای اسپنتا در اظهارات خود گفت که دولت به اراده آزاد شهروندان افغانستان برای برگزاری مخالفت و همایش علیه لویه جرگه و این موافقتنامه احترام دارد.

قرار است لویه جرگه مشورتی پیش‌نویس تهیه شده توافقنامه امنیتی با آمریکا را بررسی کند و در مورد آن مشورت خود به دولت افغانستان را اعلام کند.

مصونیت قضایی سربازان آمریکایی در افغانستان از پیگرد بر اساس قوانین افغانستان جنجالی‌ترین موضوعی مرتبط به این توافقنامه است.


برچسب‌ها: پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۲ساعت 10:13  توسط احمدفریددانش   | 

خبرتازه: انفجار یک بم در هلمند

لحظات پیش در نتیجه ی انفجار ماین جا سازی شده در یک موتر سایکل 4 فرد ملکی در ولایت هلمند زخمی شدند.
به گفته عمر زواک سخنگوی والی هلمندمیگوید: این رخداد در چهاراهی ترافیک این ولایت رخ داده است.
تا حال جزییات بیشتر در دست رس نیست.


برچسب‌ها: امنیت
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۲ساعت 19:12  توسط احمدفریددانش   | 

حدود یک هزارملا امام وعالم دین به اتهام همکاری با مخالفان مسلح دربند به سرمیبرند.

وزارت حج و اوقاف با نگرانی ازهمکاری برخی از ملا امامان با مخالفان مسلح میگویند که این افراد  بیشتربه گونه غیررسمی در مساجد ثبت ناشده در روستاهای کشورفعالیت داشته اند.معین این وزارت میگوید که رییس جمهور اخیرا" برای رسیدگی به پرونده های این بربنیاد اطلاعات وزارت حج و اوقاف پس ازافزایش فعالیت های طالبان برای استفاده ابزاری ازآموزده های دینی، درسال های اخیر900 تا 1 هزار امام وعالم دینی به اتهام همکاری با مخالفان ازسوی نهاد های امنیتی بازداشت شده اند.این وزارت میگوید که به دنبال افزایش نگرانی ها دراین زمینه رییس جمهوری کرزی به همکاری شورای علما؛ هیاتی را به هدف بررسی پرونده های این متهمان گماشته است که به زودی نتیجه آن اعلام خواهد شد.درماه های اخیرمخالفان مسلح تلاش های شان برای استفاده ازمساجد درحملات انفجاری را بیشترساخته اند چنانچه وزارت حج و اوقاف با خود داری از ارایه جزئیات درمورد محل آموزش و پیشینه فعالیت های امامان بازداشت شده میگوید که بیشترآنان درروستاهای کشورسرگرم امامت وفعالیت های دینی بوده اند.مقام های وزارت حج میگویند که درحال حاضردرسراسرکشورحدود 160 هزارمسجد کوچک و بزرگ وجود دارد اما ازاین میان تنها حدود 4 هزارمسجد به گونه رسمی درچوکات این وزارت ثبت و ازسوی حکومت حمایت مالی میشوند.درآخرین مورد مخالفان مسلح با جاسازی مواد انفجاری درقران کریم در روزنخست عید قربان درمسجد جامع پل علم؛ جان ارسلا جمال والی لوگر را گرفتند؛ چزیکه درکشورکمترپیشینه داشته است.


برچسب‌ها: اسلامی
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۲ساعت 19:6  توسط احمدفریددانش   | 

واقعه کربلا نماد درس آزاده گی برای امت اسلام

امروز دهم محرم الحرام برابراست با روزشهادت ابو عبدالله ی حسین نواسه ی پیامبربزرگ اسلام .امام حسین علیه السلام درسوم شعبان سال چهارم هجری درمدینه منوره چشم به جهان گشود . ایام کودکی اش را درکنارجد بزرگوارش حضرت محمد (ص) ودوران جوانی اش را درکنارپدرش حضرت علی (رض) وبرادراش امام حسن (ع) سپری کرد . درسال 61 هجری پس از روى کار آمدن یزید با 72 تن ازیاران اش به قیام برخاست و سرانجام کربلا به دستان  صالح بن وهب مزنى ، سنان بن انس و شمر بن ذى الجوشن به عمر 57 سالگی به شهادت رسید.  

امام حسین پسر حضرت علی (رض) خلیفه ی چهارم وفاطمه ی زهرا دختر پیامبربزرگ اسلام حضرت محمد (ص) است . آن حضرت شش سال و چند ماه با جد بزرگوارش رسول خدا و پس از آن بیست و نه سال و یازده ماه با پدرش امیرالمومنین علی علیه السلام و پس از آن حدود ده سال با برادرش امام حسن علیه السلام و حدود ده سال پس از شهادت امام حسن علیه السلام زندگی کرد. کنیه امام حسین ابوعبدالله است. لقب های فراوانی به آن حضرت داده اند و از آن جمله، ایشان را سیدالشهدا خواندند چنان که این لقب قبل از شهادت آن حضرت هم به پیامبران قبل اعلام شده است .
پس از شهادت امام حسن (ع ) در سال 50 هجرى ، امام حسین (ع ) عهده دار امر امامت گردید. معاویه پس از بیست سال حکومت ، در سال 60 هجرى درگذشت و بر خلاف قرارداد صلح با امام حسن، پسرش یزید را به جاى خود قرار داد. یزید فردى فاسد و شرابخوار و مخالف با اسلام بود. او علناً مقدسات اسلامى را زیر پا مى گذاشت و آشکارا شراب مى خورد. امام حسین از همان آغاز کار با او به مخالفت برخاست .
یزید نامه اى به حاکم مدینه نوشت و به او دستور داد که از امام حسین برایش بیعت بگیرد و اگر حاضر نشد حتی او را به قتل برساند. امام (ع ) که حاضر به بیعت کردن با یزید نبود با خانواده خود از مدینه به مکه رفت. در این هنگام مردم کوفه که از مرگ معاویه با خبر شده بودند نامه هاى زیادى براى امام حسین نوشتند و از او خواستند تا به عراق و کوفه بیاید. امام حسین نیز مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد. ابتدا هزاران نفر از مردم کوفه با مسلم بن عقیل همراه شدند. اما با ورود عبیداللّه بن زیاد که از طرف یزید به حکومت کوفه گمارده شده بود و بسیار حیله گر و بى رحم بود، مردم کوفه فریب اقدامات او را خورده و پیمان شکنى کردند و مسلم را تنها گذاشتند.
در نتیجه عبیداللّه ، مسلم بن عقیل را دستگیر نموده و به شهادت رسانید. هنگامى که در ابتدا مردم کوفه با مسلم بیعت کردند، مسلم نامه اى به امام حسین  نوشت و به برایش اطلاع داد که به کوفه بیاید. امام حسین با خانواده و یاران خود به طرف کوفه حرکت کرد و در نزدیکى کوفه بود که خبر پیمان شکنى مردم کوفه و شهادت مسلم را آوردند. عبیداللّه بن زیاد که با شهادت مسلم بر اوضاع کوفه تسلط پیدا کرده بود حر بن یزید ریاحى را براى زیر نظر گرفتن امام و همراهانش فرستاد. و سپس عمر بن سعد را با سى هزار نفر به کربلا فرستاد. او به عمر بن سعد وعده داده بود که اگر امام حسین را به شهادت برساند او را حاکم ملک رى خواهد کرد.
عمر بن سعد که به طمع حکومت رى به کربلا آمده بود از هیچ ستمى فروگذار نکرد. دستور داد امام حسین و یارانش را محاصره کنند و آب را بر روى آنان ببندند. یاران امام که از شجاع ترین افراد بودند روز دهم محرم در حالى که بیش از 72 تن نبودند یکى پس از دیگرى در دفاع از امام زمان خود یعنى امام حسین (ع ) با عزت و آزادگى به شهادت رسیدند. حر بن یزید ریاحى نیز که ستمگرى سپاه عمر سعد و حقانیت امام حسین (ع ) را مشاهده کرد به سپاه امام پیوست و به شهادت رسید. مرقد امام و برادر فداکارش اباالفضل و فرزندان و یارانش در شهر کربلا در عراق قرار دارد .
واقعه کربلا گرچه از نظر زمان کوتاه بود و تنها یکروز از صبح تا عصر به طول انجامید اما لحظه لحظه آن درس شهامت ، ایثار و فدا کارى ، ایمان و اعتقاد و اخلاص بود. واقعه کربلا دانشگاهى است که از کودک شیرخوار گرفته تا کهن سال ، به بشریت درس آزادگى مى آموزد.

 


برچسب‌ها: اسلامی
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۲ساعت 18:54  توسط احمدفریددانش   | 

سطح صادرات كشور در مقايسه به سال گذشته افزايش چشمگیری را نشان میدهد .

مسوولان اتاق تجارت و صنايع با بیان این مطلب مي گويند : با ایجاد ماركيت هاي تازه براي عرضه محصولات داخلی در كشورهای دیگر، سطح صادرات کشور تا 70 در صد افزايش يافته است.

آنان همچنان مي گويند:  توليدات كشور، بيشتر به كشور هاي اروپايي و آسايي صادر شده است.

محمد قربان حقجو رييس هيات عامل اتاق تجارت وصنايع میگوید:با پيدايش ماركيت هاي تازه براي پذيرش توليدات كشور، سطح صادارت كشور تا 70 درصد افزايش يافته است. مسوولان اتاق تجارت و صنايع مي گويند: بيشترين اقلام صادراتي، ميوه هاي خشك و تازه، قالين،نباتات طبي، زعفران وصنايع دستي بوده كه به كشور هاي اروپايي و آسيايي صادر گرديده اند:

آقاي حقجو همچنان مي گويد: هنوز هم نبود سهولت هاي حمل و نقل معياري براي صادر نمودن توليدات كشور وجود داشته و نداشتن راه تجارتي آبي نيز از بزرگترين مشكلات فرا راه صادر نمودن توليدات به كشور هاي ديگر مي باشد.

به گفته مسوولان اتاق تجارت و صنايع ؛ با افزايش چشم گير در صادرات كشور نسبت به پارسال، هنوز هم رشد صادرات با مشكلات جدي مواجه است، نبود، كارخانه هاي پروسس و بسته بندي، موجودیت اخاذي ها، ايجاد مشكلات از سوي كشور هاي همسايه بالاي اقلام صادراتي، فساد اداري و نبود امنيت از جمله اين مشكلات است.


برچسب‌ها: اقتصادی
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۲ساعت 18:51  توسط احمدفریددانش   | 

پولیس در بزرگ شهر های افغانستان چندین تن را به اتهام بر هم زدن مراسم عاشورای حسینی بازداشت کرده است

وزارت امور داخله میگوید، که تدابیر ویژه نیروهای امنیتی در اکثریت ولایت های کشور از اخلال و به خشونت کشانیدن مراسم بزرگداشت قیام حسینی جلوگیری کرده است.

از سوی هم برخی از شهروندان کشور با ستایش از تدابیر امنیتی از سوی وزارت امور داخله وریاست عمومی امنیت ملی  میخواهند که در روزهای عادی نیز چنین تدابیری را روی دست داشته باشند.

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله  میگوید : کابل و اکثریت ولایت های کشور امروز شاهد بزرگداشت عزاداری امام حسین رض نواده رسول خدا بود، که در سال 63 هجری جام شهادت را با 72 یارش نوشیدند، نیروهای امنیتی کشور در این روز برای جلوگیری از مداخله و به خشونت کشانیدن این مراسم تدابیر ویژه‏یی را روی دست داشتند، سخنگوی وزارت امور داخله با ستایش از عملکرد نیروهای امنیتی می گوید که در چندین ولایت کشور شماری از افرادی را که میخواستند حمله های هراس افگنانه را راه اندازی کنند بازداشت کرده اند .                      

حشمت الله ستانکزی سخنگوی پولیس کابل میگوید :کابل نیز امروز شاهد تجمع عزاداران حسینی بود، که با تدابیر شدید امنیتی شهروندان عزادار به بزرگداشت از این روز پرداختند، جاده های مزدحم پایتخت امروز به دور از هیاهوی شهری بود و پولیس در سر هر جاده در کنار عزاداران از خشونت ها جلوگیری کرد، سخنگوی پولیس کابل میگوید، که برای برگزاری این مراسم تدابیر ویژه‏یی را از چند روز بدین سو روی دست داشتند.

از سوی دیگر برخی از شهروندان کابل که افزون بر حضور شان در تکیه خانه ها، به زیارت های مشهور کابل سری زدند و برای بزرگداشت این روز از خداوند خواستار تامین صلح و ثبات دایمی کشور شدند، این شهروندان با ستایش از عملکرد نیروهای امنیتی میگویند آروزمند هستند که روزهای عادی نیز کابل از شر هراس افگنان در امان بماند.

امام حسین رض در سال 63 هجری با 72 یارش توسط لشکریان یزید به شهادت رسید، از این روز همه ساله کشورهای اسلامی با شکوه بیشتر بزرگداشت به عمل می آورند، این درحالیست که نیروهای امنیتی هرات 8 تن را با مقدار مواد انفجاری نیز بازداشت کرده اند.


برچسب‌ها: امنیت
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۲ساعت 18:48  توسط احمدفریددانش   | 

مطالب قدیمی‌تر